evžen hilar              verše
 
     
            próza    
  M E N U                O   Č E M   P Í Š I        
               
             
  HLAVNÍ  STRÁNKA            
         ► O  ČEM  PÍŠI     O čem píši        
               
               
        Většinou o věcech, které jsou kolem a dotýkají se nás v každodenním životě. Podnětem mi je vše, na co se dívám a s čím se setkávám. Ač mnohdy jde o věci ne příliš radostné, ironií a nadsázkou se je snažím zlehčit a postavit do veselejšího světla.    

Některé básničky jsou podloženy mojí velice nedobrou a trpce zaplacenou, osobní zkušeností.

Stálou inspirací je mi mé okolí. Jeden z kamarádů je rybář a tak jsou některé mé básničky cítit rybinou. Tohle ještě internet (zatím) neumí přeposlat. 
       
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                 
       
 
         
                     Hodně čerpám z prázdninových "cyklopuťáků",       
                     které podnikám se svým synem Kryštofem.        
                   
                   
        Občas se snažím upozornit na to, že mezi námi žijí lidé, kteří mají život těžší, ať již z důvodu fyzického handicapu, či stáří a s ním spojenými potížemi. Veršíky na tato témata však v žádném případě nejsou psány v soucitném duchu. Při prvním veřejném čtení básničky Slepá, které se uskutečnilo na setkání slepců, jsem si do poslední chvíle nebyl jist, zda můj bídný život nebude ukončen toho večera utlučením bílými hůlkami. Naštěstí se básnička líbila a já tak přežil.

Rád spojuji nespojitelné. Události, které se staly v jiné době, či v jiném prostředí a nemají spolu, ze své podstaty, nic společného. Nové věci umísťuji do rámce známých pohádek, či pověstí.

Často využívám výrazy a obraty, které mohou mít více významů. To mi umožňuje vytvářet zvraty a překvapení, které jsou pro mne dost typické.

Mé povídky a veršíky pošťourávají do všeho a jejich terčem jsem nezřídka i já sám. Zdůrazňuji své špatné vlastnosti, chyby, neduhy, fyzické proporce, které jistě tvoří důstojný protipól antickému idolu krásy těla, reprezentovaného slavnou sochou Discobola.
       
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
        Stranou nezůstává ani jednání našich vládnoucích špiček, které na mne rozhodně nepůsobí jako vládnutí, ve smyslu uvážlivé správy země, ale jako velice urputný boj o majetek a moc.

Mé veršíky vyjadřují můj pohled na věci kolem nás. Někdo může mít zkušenost jinou a má informace, které já nemám. V mnohém může se mnou leckdo nesouhlasit. 
       
               
               
               
               
               
               
                 
       
Své názory i důvody, které tě k nim vedou, můžeš vyjádřit v rubrice                 .
       
                   
                   
    NAHORU     BÁSNIČKY   POVÍDKY     HLAVNÍ STRÁNKA